Jaarplan of jaarverslag invullen

  • vtbKultuur nationaal geeft afdelingssubsidies voor het organiseren en bekendmaken van culturele activiteiten en initiatieven (voor maximum 12 activiteiten per jaar). 
  • Voor 31 januari 2020 verwachten we je ingevulde jaarverslag voor 2019.  
  • Voor 31 januari 2020 verwachten we ook je ingevulde jaarplan. Bij tijdige ingave van minimum 6 culturele activiteiten ontvangt je afdeling een voorschot van 240 euro. Uiteraard hoeft de info nog niet volledig te zijn en mag je in de loop van het jaar nog extra activiteiten plannen. De ingevulde gegevens van het ingediende jaarverslag staan meteen in het nieuwe jaarplan.
  • Je kan de formulieren op verschillende momenten invullen en de gegevens ‘opslaan’. Je jaarplan of jaarverslag wordt pas doorgestuurd naar je provinciaal educatief medewerker als je op ‘Verzenden’ drukt. Hierna kan je geen zelf geen wijzigingen meer aanbrengen. Tip: werk eerst je jaarverslag van het voorbije jaar af, en begin dan aan het jaarplan voor het volgende jaar.
  • Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van deze formulieren, geef dan een seintje aan het vtbKultuur-secretariaat op 03-224 10 52.