Cultureel project aanvragen of evalueren

  • Als afdeling kan je meerdere keren per jaar een cultureel project indienen en hier extra financiële ondersteuning voor krijgen. In het Vademecum vind je alle voorwaarden.
  • Cultuurprojecten kunnen aangevraagd worden door één of meer afdelingen samen. Spreek onderling af wie de aanvraag invult. 
  • Vul het aanvraagformulier minimum 3 maanden voor de start van het project in. vtbKultuur bezorgt je binnen de maand een antwoord. Een maand na het initiatief verwachten we het evaluatieformulier.
  • Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van deze formulieren, geef dan een seintje aan het vtbKultuur-secretariaat op 03-224 10 52.